Eskilstuna Boxningsklubb
The noble art of self-defence

Våra tränare

Tränare verksamma i Eskilstuna Boxningsklubb

På denna sida presenterar vi våra tränare som jobbar med att träna och utveckla klubbens medlemmar i ”The noble art of self-defence”. De är här på sidan indelade i de olika grupperna ungdom-, diplom-,  match- & motionsboxning men de hjälps ofta åt över gruppgränserna.

Ungdomsboxning

Juan Almanza
Kjell Karlsson

Diplom- & Matchboxning

Krister Malnes
Therese Andersson

Motionsboxning

Johan Lindqvist
Niklas Alentun
Tobias Alentun
Följ oss på …
» Facebook

PRIS PER TERMIN:

  8 - 13 år400 kr
14 - 17 år600 kr
18 - +  år800 kr